地產論壇
登入名稱
密碼
頁數:
21. Alan Pepper
2014-06-05 11:27
Long story short he is a control freak!
22. 唔幫襯牠的老友
2014-06-05 11:42
在香港作為小業主及草民, 可以還擊牠的唯一方法就是看看牠上任以來委任那些富商及利益集團有關人士為政府某局局長或某局主席, 然後選擇不幫襯那班人旗下任何私營的商品及服務。這樣做可讓牠快些 GO!
23. To 21 22
2014-06-05 11:59
那麼可不可以唔幫襯南方電網?  按道理打破家族壟斷, 回歸公有, 不是應該便宜了, 為啥還會貴了?  大眾只看價錢, 佢手下真係當自己是打手, 不顧現實地自我.
24. middle middle class
2014-06-05 12:03

Dr., we don't have confidence on CY, not because of his specific property policy, but of his overall background + performance record + speech + character.  I don't think the property price will go up when people loss confidence on him;  anyway, I know it is your joke.

By the way, Alan Pepper, any chance 利世民 is referring to the Generation X ( or Generation Y )?

25. To 24/F
2014-06-05 12:12
24 樓根本都唔明湯生講緊乜. 博士講既信心係d人對佢打壓樓價既信心, 而唔係管治香港既信心.
26. 小陽
2014-06-05 13:11
我想講ck 諗計行東,點知民意和市場行西,為什麼會這樣?
1,冇一流班底
2,冇立場意見,只顧摸阿爺諗乜,但又蠢到摸錯底。得罪香港有產階級,冇產貪得無厭,多多唔夠冫滿足,兩頭唔多岸。
3,佢都係一個打工仔,冇前瞻性。不知攻守兼備,想東西不夠全面和遙遠,只顧自己department 的事,結果公司執左。
4湯博士係老闆,一眼關七,夠遠見,佢看到漏洞和機會,而我呢D尖兵平民只係掛住驚驚,錯失機會

27. Alan Pepper
2014-06-05 13:24
To 24,

I'm Gen X wor... anyway let me re-read it... I thought he was referring to a specific person, you know, 社會棟 Leung...
28. Alan Pepper
2014-06-05 13:29
Hmm... I think he was referring to "late" Gen Y, the "early" Gen Y is already in their 30's and many of them are in middle management roles, and some are quite successful already. I don't think they want the economy to collapse ma? 

Maybe I'm taking his article out of context? 
29. Alan Pepper
2014-06-05 13:34
After searching 利世民, I found this article, quite interesting:

三千蚊 「你可唔可以每個月儲起三千蚊?」世民認真的問。
「三千蚊?我要畀家用,要還大學貸款,鶽家讀緊個碩士,一年要交幾皮嘢學費,我搵緊萬二蚊一個月,扣咗六嚿水強迫金,仲點儲三千?」八十後的阿俊,有條理地解釋。
「咁你可唔可以當自己俾人減人工,一個月得九千蚊?」
「點解要咁作賤自己?明明搵萬二蚊一個月,點解要當自己搵九千?」阿俊似乎有點不明白。
「咁點解你哋又堅持要買樓上車?租唔得咩?你知唔知,做業主,差餉管理費加利息支出,最平都要三千蚊一個月,你連呢筆都負擔唔起,政府幫你上車又有乜意思?」世民終於入正題。
「但係,上車係每個香港人嘅夢想,點解我哋唔可以有夢想?」阿俊在點不忿。
「你可以有夢想。不過,你都要有能力去實現自己嘅夢想。要政府幫你哋上車,問題係你哋有無能力,將架車開到終點。半路中途跪低,唔通你又要人去救你?」
「不過,我今日唔上車,第日啲樓仲貴,我點追喎?鶽家連元朗都賣緊六千蚊呎。」
「九七金融風暴,你仲讀緊小學,你唔知道以前樓市有幾瘋狂,我唔怪你。嗰陣時,人人都識得鬧,一般人負擔唔起供樓,不過呢,政府仲係有政策要五成人居住自置物業。我識得好多人,買咗嗰期居屋,到鶽家都未有耐返家鄉。」 

不儲錢 偏要硬上車
「我哋後生仔,只係想買層樓自住,升跌唔緊要囉。」阿俊就是有九十後的清高。
「當然啦。不過,你又知唔知,當年有幾多人,無咗份工,層樓又負資產?鶽家要你每個月儲三千蚊,都牙痛咁聲,你點供樓呀?」
「儲三千蚊又有乜用?幾時先買到幾百萬一層樓啊?」
「一個月儲三千蚊,一年有三萬幾,如果你同女朋友一齊儲,四、五年兩個人加起,都有廿幾萬啦,做九成按揭,響九龍都買到四、五百呎,夠你哋二人世界啦。到時,你哋都只不過廿六、七歲之嘛。」
「每個月儲錢,我真係無信心喎。」阿俊開始面對現實。「咁你憑乜去供樓?」

利世民 
30. To 28
2014-06-05 13:44
社會棟樑是貶義指廢青或思想廢群組吧, 要說其實好多廢青的上一代也是外來人, 也奮鬥過, 只是後來社會安逸了, 理所當然了, 驕縱了, and the rest is history. 外來有能者的流入, 與無能者的墮落下沉, 這一個流動和人生動態管理, 全世界每天都發生, 但學校唔教 (以前都是阿媽鬧唔讀書便做乞兒), 甚至唔俾教 (曰損害細路自尊 blablabla), 便造成了這一現況.
31. To 28
2014-06-05 13:44
社會棟樑是貶義指廢青或思想廢群組吧, 要說其實好多廢青的上一代也是外來人, 也奮鬥過, 只是後來社會安逸了, 理所當然了, 驕縱了, and the rest is history. 外來有能者的流入, 與無能者的墮落下沉, 這一個流動和人生動態管理, 全世界每天都發生, 但學校唔教 (以前都是阿媽鬧唔讀書便做乞兒), 甚至唔俾教 (曰損害細路自尊 blablabla), 便造成了這一現況.
32. Alan Pepper
2014-06-05 13:55
To 31,

Yes Yes, 是貶義指廢青或思想廢群組吧. It would be unfair and over generalized to categorize Gen X / Gen Y as a demographic group
33. 過江雄
2014-06-05 14:09

大家要小心,check 真先好買


日本高租金回報 (表面) 好似好高,但日本租賃住宅空置率奇高,租得出就高 yields。但因為空置高,租不出的機會好

 

日本租賃住宅空置率 (2013-10)

 

東京都  13.8%

 

神奈川  16.1%

 

北海道  20.8%

 

青森縣  26.1%

 

群馬縣  25.0%

 

千葉縣  20.5%

 

椅玉縣   18.4%

 

山形縣  21%

 

大板府 19.9%

 

京都府   17.5%

 

主要地區住宅空置介乎 15 - 20%。投資者要小心陷阱,這是日本樓價長睡不起的原因

34. 哈哈
2014-06-05 14:11
所以cy要重拾大眾市民信心就應該出招到樓價跌3成為止!可以1)政府自己做發展商起大量平樓2)收極大空置稅3)3D再加辣2倍
35. 惜緣
2014-06-05 14:15
To 2/F,
一個字: 妙!
在此懇請各尊貴的政客本住自己的良心,以香港整體的利益为先,真心真意為香港服務,那就功德無量了。
世人的眼睛是雪亮的,你們會得到應有的尊敬。
36. to34
2014-06-05 14:17
得罪香港有產階級,冇產貪得無厭,多多唔夠滿足,兩頭唔多岸
37. To 32
2014-06-05 14:17
我地個年代, 耳濡目染, 係唔會想做乞兒的 (這裡不是貶乞丐), 升中試 (後來的學能測驗), 中三五七篩選出來, 未入大學已經知點樣立身處世, 自己追求啲乜, 邊似而家啲大學生, 人地叫佢申請公屋就申請公屋, 小弟細個都係由城寨有幸上公屋, 由細到咁大個人都冇諗過申請公屋.
38. 689 正垃圾
2014-06-05 15:31

當潮水退的時候,才知道谁在裸泳。

 

今日香港的央行行长为救美国经济,所以实行超低利率和廣印鈔票,結果市場水源充足。個個人都遊水遊得好開心。但是香港央行行長為的是美國經濟,有一日會斷水。到時水退的時候,香港會變成點。

 

70年代,恆指由1700點跌去200點。水退了,問題不大,因為大家可以去工廠打工。

 

87年,恆指又暴跌,香港人一樣可以去工廠打工。

 

但是,97年水退了,大家發現原來香港系無實體經濟。好在之前存下一大筆錢,還可以撐幾年。最後還是大陸推出自由行。最終經濟見底回升。

 

今日,如果水退了,看到的香港會所什麼,如果沒有了自由行,香港人還可以點。難道個個去新界耕田--根據社會棟樑的意見。

 

39. 半仙
2014-06-05 16:15
689先生此文值得細味
40. 順民
2014-06-05 16:24

I didn't know the guy called Leung Chun Ying is generation what ? but I imagine that there wouldn't geration gap between we and he . his thought is beyond the reach of everyone's imaginations as 懶人兄 says . I've been trying to think what economic policy has he got in mind at all times , but after I spend plenty of times I've got nothing . finally I assume the conclusion is .......may be there is nothing in that guy's brain . It's empty !

頁數:
我要回應
我的稱呼
回應 / 意見
驗証文字
 
回應 / 留言規則
  1. 禁止撰寫粗言穢語、誹謗、渲染色情暴力或人身攻擊的言論;
  2. 禁止以名稱/暱稱/綽號/同音字等批評或映射任何人士、機構、公司;
  3. 禁止發佈有關招聘、推銷、廣告等內容;
  4. 禁止公開任何個人資料(如電話號碼、電郵地址、即時通訊帳號等)。

敬請留言者自律。本網站保留刪除/堵截任何留言的權利。

聲 明

所有議題/文章由其作者提供,大部份回應/留言是即時上載,少部份未註冊為會員的回應/留言會經我們的系統過濾,所有議題/文章/回應/ 留言/資訊及評論並不代表地產資訊網(Property.hk)立場和觀點。由於本【地產論壇】受到「即時上載留言」運作方式所規限,故不能完全監察 所有留言,若讀者及用戶發現有留言出現問題,歡迎以留言或電郵方式與我們聯絡(admin@property.hk),我們有權刪除/堵截任何留言 (刪除/堵截留言前不會作事先警告及通知), 如有任何爭議,本網站管理員擁有最終的詮釋權 。